Povinná výbava vozidla při cestování na Slovensko

Většina pravidel silničního provozu je na Slovensku stejná jako u nás. Pokud pojedete po dálnici, je potřeba mít dálniční známku, kterou zakoupíte na benzínové pumpě. Dálniční známka na 10 dní stojí 10 euro, to znamená asi 270 Kč. Pozor na telefonování za jízdy, na Slovensku je stejně jako u nás zakázané. Na Slovensku platí nulová tolerance k alkoholu za volantem. Denní svícení je povinné.

Rychlostní limity na Slovensku jsou stejné, jako v České republice. Na dálnici můžete jet 130km/h, mimo město 90 km/h, ve městě je rychlost omezena na 50 km/h. Pokud jedete s karavanem, popřípadě jiným přívěsem, můžete jet maximálně 90km/h pro dálnici a mimo město 80km/h.

Povinná výbava vozidla na Slovensku

  • Autolékárnička
  • Autosedačka (pokud se ve vozidle přepravují děti do výšky 150 cm a hmotnosti 36 kg)
  • stražný trojúhelník
  • Reflexní vesta

Povinná výbava vozidel na Slovensku je předepsána Vyhláškou Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky z 3. listopadu 2009 ( § 16 vyhlášky ), kterou se stanoví podrobnosti o provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Autolékárnička:

Podle této vyhlášky musí být každé osobní vozidlo a vozidlo M1, N, T, C a Ps  vybaveno lékárničkou.

Lékárnička pro vozidla kategorie M2 a M3: Vozidla kategorie M2 a M3 s počtem míst do 22 (k sezení) musí být vybaveno autolékárničkou pro hromadnou dopravu. Pokud má vozidlo kategorie M2a M3 více než 22 míst k sezení, musí být vybaveno dvěma autolékárničkami pro hromadnou dopravu.

Dětská autosedačka:

Dětskou autosedačkou, nebo dětským zádržným systémem, musí být vybaveno každé vozidlo, které má bezpečnostními pásy, a přepravují se v něm děti.

Všechny děti  až do výšky 150 cm a do hmotnosti 36 kg musejí být přepravovány v certifikované dětské autosedačce. Děti které přesahují některý z výše uvedených rozměrů musejí být připoutány bezpečnostními pásy.

Výstražný trojúhelník:

Všechna vozidla osobní a kategorie M1, N, T, C a Ps  na Slovensku musejí být vybavena výstražným trojúhelníkem homologovaným podle předpisu EHK 27. Výstražný trojúhelník se umisťuje ve vzdálenosti minimálně 50 m. od stojícího vozidla v obci a minimálně 100 m od stojícího vozidla mimo obec nebo na dálnici.

Reflexní vesta:

Reflexní vesta na Slovensku je povinnou výbavou všech osobních vozidel kategorie M1, N, T, C a Ps . Reflexní vesta musí být ve vozidle umístěna tak, aby byla v dosahu řidiče. Nestačí ji tedy mít v kufru.

Speciální povinná výbava osobních vozidel na Slovensku

Povinná výbava pro vozidla poháněná CNG

Každé motorové vozidlo na pohon CNG (zkapalněný zemní plyn) musí být označeno značkou „CNG“ podle předpisu EHK 110. Vozidla kategorie M1, N, T, C a Ps v zadní části vozidla, vozidla M2 a M3 ještě navíc na vnější straně pravých dveří a na přední části vozidla.

Povinná výbava pro vozidla poháněná LPG

Pro vozidla na pohon LPG (zkapalněný ropný plyn) platí stejné ustanovení. Každé z nich musí být označeno značkou „LPG“ Vozidla kategorie M1, N, T, C a Ps v zadní části vozidla, vozidla M2 a M3 ještě navíc na vnější straně pravých dveří a na přední části vozidla.

Povinná výbava pro pomalá vozidla na Slovensku

Pokud nejvyšší konstrukční rychlost vozidla nepřevyšuje 40 Km/h, musí být vozidlo vzadu označeno tabulkou pro pomalá vozidla podle předpisu EHK99

Nepovinná výbava osobního vozidla na Slovensku

Hasicí přístroj:

Vozidla kategorie M1 nemusí být vybaveny hasicím přístrojem, Hasicí přístroj je ale povinnou výbavou vozidel kategorie M2, M3, N2, N3, T, C a Ps.

Tažné lano:

Podle § 16 vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Sb není povinné mít ve výbavě osobního vozidla tažné lano.

Žárovky a pojistky:

Žárovky, stejně tak jako pojistky, nejsou podle stejné vyhlášky od listopadu 2009 na Slovensku součástí povinné výbavy vozidla.

Formulář zápisu o dopravní nehodě:

Formulář zpráva o nehodě není součástí povinné výbavy vozidla. Přesto se ale doporučuje jej mít v autě, protože i když ho policie během silničních kontrol nekontroluje, v případě i drobné dopravní nehody budete muset volat policii a riskujete tak pokutu.

povinná výbava vozidla Slovensko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *