Přepis vozidla na nového majitele

Díky Ministerstvu dopravy došlo od roku 2015 k výraznému zjednodušení přepisu aut na nového majitele. Pro přepis vozidla na nového majitele není nutno již auto odhlašovat a poté znovu přihlašovat. Vše je řešeno pomocí jediného formuláře pomocí kterého se vozidlo přepíše na nového majitele. Zabrání se tak mimo jiné situacím, kdy vozidlo zůstalo takzvaně v polopřevodu, kdy původní majitel auto odhlásil, ale nový majitel ho již nepřihlásil. Od letošního roku 2017 došlo navíc k dalšímu zjednodušení. Vozidlo je nyní možno přehlásit na nového provozovatele na kterémkoliv registru vozidel obce s rozšířenou působností.

Na přepis vozidla máte 10 pracovních dní jinak hrozí pokuta

Jakmile podepíšete kupní smlouvu, začíná vám běžet 10 denní lhůta, do které musí prodávající podat žádost o změnu vlastníka motorového vozidla. Podává se pouze jedna žádost. Buď je žádost o přepis auta podána oběma stranami, tzn. prodávajícím i kupujícím současně, nebo ji podá pouze jedna strana. V tom případě je nutné dodat plnou moc podepsanou druhou stranou. Pokud povinnost žádost o přepis vozidla nepodáte do 10 pracovních dní od podpisu kupní smlouvy, hrozí vám pokuta až 50 000 Kč!
Pokud jeden z účastníků převodu neposkytuje součinnost při převodu vozidla, to znamená nedostaví se k podání žádosti ani nedodá plnou moc, je možné zapsat smlouvu o převodu motorového vozidla pouze na základě žádosti od jedné strany. V podobných případech se převod provede a příslušný úřad vyzve nespolupracující stranu k vyjádření v zákonné lhůtě. Pokud se nespolupracující strana neozve, nabývá převod platnosti. Obdobně se postupuje pokud nespolupracující strana drží technický průkaz vozidla. Pokud jej ani po vyzvání úřadu nedodá, je novému majiteli vydán nový technický průkaz.

Dokumenty potřebné k přepisu vozidla

Pokud žádáte op přepis vozidla na nového majitele, je nutné k žádosti přiložit následující dokumenty.

  • Protokol o evidenční kontrole. Při Evidenční kontrole se zjišťuje, zda skutečný stav vozidla souhlasí s údaji uvedenými v originálu velkého technického průkazu a v osvědčení o registraci vozidla. Během této kontroly se kontroluje VIN automobilu, typ motoru, počet najetých kilometrů, rozměry pneumatik a další technické náležitosti auta. Evidenční kontrola motorového vozidla se provádí na stanicích technické kontroly (STK). Můžete ji provést na celém území ČR bez ohledu na místo registrace. Protokol o evidenční kontrole nesmí být starší než 30 dní.
  • Technický průkaz a ORV, Osvědčení o registraci vozidla (malý a velký techničák.)
  • Doklad totožnosti. Totožnost prokážete občanským průkazem, popřípadě pasem.
  • Doklad o zaplaceném povinném ručení. Doklad o povinném ručení je známý také jako Zelená karta. V momentě kdy auto převádíte, musí mít tudíž sjednáno povinné ručení na nového majitele.
  • Plná moc k přepisu auta. Pokud přepis auta provádí pouze jedna strana (prodávající nebo kupující), je třeba k žádosti přiložit i plnou moc druhé strany a ověřeným podpisem.

Kolik stojí přepis vozidla na nového majitele

Pokud přepisujete auto na nového majitele, je potřeba počítat s náklady, které se promítnou do celkové ceny vozu, proto byste měli v kupní smlouvě pří prodeji vozidla ošetřit, kdo bude náklady na přepis vozidla hradit.
Za samotný přepis vozidla na nového majitele zaplatíte 800 Kč, za evidenční kontrolu na STK zaplatíte 400 Kč, a pokud podává žádost o převod jen jedna ze stran, je třeba přičíst ještě cenu za ověření podpisu na plné moci. Pokud přepisujeme starší vozidlo které nesplňuje nejnovější ekologické normy, je zapotřebí si připravit ještě další peníze na zaplacení ekologické daně, která se může v závislosti na emisích vozidla vyšplhat až na 10 000 Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *