Vzor – Plná moc k přepisu auta

Od roku 2015 zákon umožňuje, aby odhlášení a přihlášení auta proběhlo zároveň prostřednictvím jediného úkonu a to na příslušném registru vozidel v místě bydliště či sídla původního majitele auta. Jakmile dojde k prodeji vozidla, je nutné aby se prodávající i kupující do 10 dní dostavili na příslušný registr vozidel a provedli přepis auta na nového majitele. Za nesplnění této povinnosti jsou poměrně vysoké pokuty. Často však dochází k situacím, kdy některému ze zúčastněnch se ve stanovené lhůtě 1...
More

Přepis vozidla na nového majitele

Díky Ministerstvu dopravy došlo od roku 2015 k výraznému zjednodušení přepisu aut na nového majitele. Pro přepis vozidla na nového majitele není nutno již auto odhlašovat a poté znovu přihlašovat. Vše je řešeno pomocí jediného formuláře pomocí kterého se vozidlo přepíše na nového majitele. Zabrání se tak mimo jiné situacím, kdy vozidlo zůstalo takzvaně v polopřevodu, kdy původní majitel auto odhlásil, ale nový majitel ho již nepřihlásil. Od letošního roku 2017 došlo navíc k dalšímu zjednodušení....
More