Vzor – Plná moc k přepisu auta

Od roku 2015 zákon umožňuje, aby odhlášení a přihlášení auta proběhlo zároveň prostřednictvím jediného úkonu a to na příslušném registru vozidel v místě bydliště či sídla původního majitele auta. Jakmile dojde k prodeji vozidla, je nutné aby se prodávající i kupující do 10 dní dostavili na příslušný registr vozidel a provedli přepis auta na nového majitele. Za nesplnění této povinnosti jsou poměrně vysoké pokuty. Často však dochází k situacím, kdy některému ze zúčastněnch se ve stanovené lhůtě 1...
More

Smlouva o prodeji motorového vozidla

Koupili jste si nový automobil a chcete prodat to staré? Nebo naopak chcete od někoho auto koupit? V takovém případě si dejte pozor na správně sestavenou kupní smlouvu. Smlouva o prodeji motorového vozidla by měla obsahovat některé nutné náležitosti. Nutné náležitosti smlouvy o prodeji motorového vozidla Informace o obou stranách (prodávající a kupující). Informace které jednoznačně identifikují obě strany: Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, rodné číslo, (popřípadě IČ) Informace...
More